Archive for the category "Komiks"

Sa Madilim na Hagdanan ng LRT

Traces

4 Pics 1 Word

Ang Pagsalubong sa Bagong Taon

AM/PM

Sh*t

Birthday :Cake