Archive for the category "Komikon"

Komikon 2017

Summer Komikon 2017

Summer Komikon 2016

Nagkomiks. Nagkokomiks. Magkokomiks.

Maraming salamat sa lahat pumunta't tumangkilik ng komiks kong Ang Sumpa at People in Panic ni Margie! :D

Komikon 2015

Andoyman x Margie sa Komikon