Archive for the month "November, 2015"

“31st” at “Titser, May I Go Out?”

Maraming salamat sa lahat pumunta't tumangkilik ng komiks kong Ang Sumpa at People in Panic ni Margie! :D

Komikon 2015

Andoyman x Margie sa Komikon