Ang Sumpa (teaser)


Patikim ng panibagong komiks na ginagawa ko. 🙂 Isang detective story. Libre kong ipinamigay noong Summer Komikon. At may editor na ako dito 🙂 Maraming salamat ulit Ms. Gi (aka SuperGi)! Haha.

Creative Commons License
Ang Sumpa by andoyman is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: