Sandali pt. 2

Advertisements

Sandali pt. 1

Lobo

Salamat Komura; Book Fair!

Salamat sa Komura; Book Fair, kay Jasmine, kay Loser Mangaka, at sa mga nagpunta’t bumili. May mga gusto akong bilhing aklat/mag/zine/komiks kaso wala akong dalang budget. Baka sa susunod na lang.

Double Standard pt. 3

Hacienda

Komura Book Fair

Nasa Komura; Book Fair ako itong darating na Sabado. Magbebenta ako ng komiks. May ilan ding kopya ng book ni Margie. Pumunta kayo! 🙂

%d bloggers like this: